Cum instalezi Docker (si docker-compose) pe un VPS

Introducere

Docker este o platforma de containere software, folosita pentru a impacheta si rula aplicatii atat local cat si in sisteme cloud. Folosind sistemul Docker se elimina problemele de instalare sau incompatibilitate.

Instalare Docker (Ubuntu 20.04)

apt update
apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common -y
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu focal stable"
apt update
apt install docker-ce -y
systemctl enable docker

Docker-compose:

curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.28.5/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

In cloud-ul DataPark

In cadrul cloud-ului oferit de noi, docker si docker-compose se pot instala cu cateva click-uri folosind „Recipes”: